Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

Video anti-bullying

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Ρέθυμνο

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου

Τάξη: Γ ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές
Μαρκόπουλος Κώστας

Ομάδα μαθητών
Λαδιανός Αντώνιος του Χαραλάμους Λαδιανός Αντώνιος του Νικολάου Λαζαρίδης Δημήτριος Νεονάκης Χαράλαμπος

Περιγραφή
Video με χαρακτηριστικό παράδειγμα buying μέσω facebook

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Premiere, Photoshop

https://drive.google.com/open?id=0B3BzIbh-kThdQnkxMG5FQVl5V2c&authuser=0


Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου