Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

Αφίσα με μαντινάδα για το bullying

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Ρέθυμνο

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου

Τάξη: Γ ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές
Μαρκόπουλος Κων/νος

Ομάδα μαθητών
Βαρανάκη Εμμανουέλα
Δατσέρη Αγγελική
Καρνιαβούρα Κων/να


Περιγραφή
Αφίσα με κρητική μαντινάδα ενάντια του cyber bullying

Άλλες πληροφορίες

Λογισμικό
Photoshop

https://drive.google.com/file/d/0B3BzIbh-kThdaWttOERobTVjbGM/view?usp=sharing


Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου