Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

Bullying

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Ρέθυμνο

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου

Τάξη: Γ ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές
Μαρκόπουλος Κων/νος

Ομάδα μαθητών
Λαδιανός Αντώνιος του Χαραλάμπους
Λαδιανός Αντώνιος του Νικολάου
Λαζαρίδης Δημήτριος
Νεονάκης Χαράλαμπος


Περιγραφή
Παρουσίαση με video παραδείγματος cyber bullying μέσω facebook

Άλλες πληροφορίες

Λογισμικό
Premiere, Photoshop, Word

https://drive.google.com/file/d/0B3BzIbh-kThdQnkxMG5FQVl5V2c/view?usp=sharing


Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου