Τα έργα των μαθητών που υποβάλλονται αναρτούνται στο ιστολόγιο αυτόματα (μετά από έλεγχο των συντακτών του ιστολογίου) μέσω της σχετικής φόρμας υποβολής. Την συμπλήρωση της φόρμας θα την αναλαμβάνουν οι υπεύθυνοι καθηγητές των έργων ή οι μαθητές με την εποπτεία των καθηγητών.

Τα έργα θα φιλοξενούνται σε χώρο επιλογής της ομάδας που τα έχει αναπτύξει στο διαδίκτυο (π.χ. στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, στο Google drive, κ.α.) και στην φόρμα υποβολής θα συμπληρώνονται όλες οι πληροφορίες αναφοράς στα έργα (url, κώδικας ενσωμάτωσης, κλπ). Για να βελτιωθεί η προβολή των εργασιών, εκτός των άλλων, θα πρέπει κάθε εργασία να συνοδεύεται από μία χαρακτηριστική εικόνα (π.χ. screendump, φωτό σχετική με το θέμα, κ.α.).

Μη παραλείψετε να ενημερωθείτε και να λάβετε υπόψη σας τις Οδηγίες για τη δημοσίευση φωτογραφιών και video μαθητών κατά την δημοσίευση των μαθητικών έργων.

Οι εργασίες θα είναι ανοιχτές σε σχολιασμό. Τα σχόλια θα πρέπει να είναι επώνυμα και θα εμφανίζονται μετά από έλεγχο των συντακτών της ψηφιακής έκθεσης.

Η διαδικασία ανάρτησης - υποβολής είναι πανομοιότυπη με αυτή που χρησιμοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στα πλαίσια της "Έκθεσης Μαθητικής Δημιουργίας Έργων Πληροφορικής νομών Ρεθύμνου Χανίων", οπότε μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα σχετικά με το τεχνικό μέρος της διαδικασίας ανάρτησης - υποβολής από το ίδιο έγγραφο που παρουσιάζει τις Αναλυτικές οδηγίες ανάρτησης έργων της έκθεσης.