Για ερωτήσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την δράση "Ο Καραγκιόζης και τα πολυμέσα … για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο" και το ιστολόγιό της, μπορείτε να επικοινωνείτε με:

  • τον Σύμβουλο Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης Γιώργο Γώγουλο στο gogoulosg at sch.gr, ή με 
  • τον Υπεύθυνο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων Φραγκονικολάκη Μανόλη στα plinetcn at sch.gr και 2821075202